Administratiekantoor Blokhuis

Zoeken
 
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

, welkom op de website van Administratiekantoor Blokhuis.

Aanmelden

Wij zijn een zelfstandig opererend, klantgericht en betrokken administratiekantoor, waarin u als klant voorop staat, en waar service en kwaliteit hoog in het vaandel staan.
Ons kantoor verricht administratieve en fiscale werkzaamheden voor alle sectoren van het midden- en kleinbedrijf en fiscale aangiften voor particulieren. Wij staan u op verschillende gebieden met raad en daad ter zijde. Van salarisadministratie tot begrotingen en van fiscale aangiften tot het begeleiden van starters.

Op financieel en fiscaal gebied verandert er nogal veel, hierop zijn wij voortdurend alert. Omdat wij geen extra specialisten in dienst hebben, vinden wij samenwerking bij complexe vraagstukken belangrijk, zodat wij in de loop der jaren met diverse specialisten een goede relatie hebben opgebouwd. Door deze manier van werken kunnen wij altijd uit elke situatie het meeste voordeel voor u behalen. Verder zijn wij snel, degelijk en betrouwbaar in onze dienstverlening, zonder hier een hoog prijskaartje aan te hangen.

Om tot een goede samenwerking te komen is wederzijds vertrouwen zeer belangrijk. Alle werkzaamheden die wij voor u verrichten worden persoonlijk met u besproken en aan u toegelicht. Door deze persoonlijke benadering hebben wij met al onze klanten een sterke vertrouwensband en zijn wij zeer nauw bij hen betrokken.

Wij vinden het belangrijk dat wij voor al onze klanten ook buiten kantooruren bereikbaar zijn. Uiteraard zijn wij ook bereid om 's avonds of in het weekend bij u langs te komen.

Verder op deze site kunt u veel informatie vinden over ons kantoor en over onze diensten. Mocht u interesse hebben in onze dienstverlening dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met ons. Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Deze links naar andere sites, dienen uitsluitend het gemak van de gebruiker. Mocht u verouderde of onjuiste links aantreffen, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte wilt stellen.

Geregistreerde gebruikers krijgen na inloggen een overzicht van onze tarieven en hebben daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van een tijdelijke aanbieding.

Het betere alternatief voor uw accountant, of de schakel tussen u en de fiscus

Voor heel veel ondernemers en organisaties zijn zaken als financiële administratie, loonadministratie en de daar aan gekoppelde fiscale zaken geen dagelijkse kost. Er zijn zelfs ondernemers die het allemaal als een noodzakelijk kwaad beschouwen.

Naast de wettelijke verplichting tot het voeren van een overzichtelijke en duidelijke administratie zijn de hieruit voortvloeiende cijfers echter wel degelijk belangrijk.

  • Vergelijking mogelijk met branchegenoten; op welke punten scoor ik beter of slechter dan anderen?

  • Vergelijking mogelijk met andere jaren; welke kosten zijn extra gestegen t.o.v. eerdere boekjaren of hebben genomen maatregelen inderdaad het gewenste effect gehad?

  • Welke afnemers betalen niet op tijd?

  • Zijn alle kosten wel doorberekend?

  • Is alles wel in rekening gebracht?


Het kan natuurlijk ook zo zijn dat U de verplichting hebt om Uw bank op tijd van de juiste cijfers te voorzien i.v.m. een aan U verstrekt krediet of een door U opgenomen lening.


Om voor dit alles een oplossing te vinden kunt u er voor kiezen om van de diensten van accountants- of administratiekantoren gebruik te maken.

Het is echter een groot misverstand dat iedere jaarrekening moet worden voorzien van een accountantsverklaring. Alleen een onderneming die valt in de categorie middelgroot of groot moet de jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring. Van de categorie middelgroot is pas sprake als de rechtspersoon op twee achtereenvolgende balansdata voldoet aan twee van de volgende drie criteria:

  • De waarde van de activa bedraagt meer dan 4,4 miljoen euro

  • De netto-omzet bedraagt meer dan 8,8 miljoen euro

  • Het gemiddelde aantal werknemers is meer dan 50


Een groot gedeelte van de ondernemers voldoet niet aan deze vereisten. Hierdoor is het niet noodzakelijk dat de jaarrekening wordt voorzien van een accountantsverklaring.

De Nederlandse wet verplicht alle besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen ieder boekjaar een financieel verslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ook hier zijn alleen ondernemingen in de klasse middelgroot of groot verplicht een financieel verslag met accountantsverklaring te deponeren.

U ziet het, de kans dat u een accountant nodig heeft is niet groot.

Wanneer u uw administratie heeft ondergebracht bij een accountant en in de jaarrekening staat vermeld dat er geen accountantscontrole is toegepast; dan doet de accountant dus exact hetzelfde werk als een administratiekantoor (tegen een ander tarief).

Mocht u op een gegeven moment toch een accountantsverklaring nodig hebben, dan bestaat de mogelijkheid dit toch via ons kantoor te regelen.

Wilt U zich als ondernemer bezighouden met zaken waar U goed in bent en wilt U minder of geen omkijken hebben naar Uw financiële administratie, kijk dan verder op onze website om een indruk te krijgen wat wij voor U kunnen betekenen.

Aangifteprogramma inkomstenbelasting 2014

Veel burgers klagen over het feit dat de fiscus wil dat iedereen met het nieuwe programma online aangifte doet voor de inkomstenbelasting. Het nieuwe systeem liep na de introductie op 1 maart regelmatig vast.
Er bestaat echter nog steeds de mogelijkheid om voor de aangifte over 2014 het oude elektronische aangifteprogramma te gebruiken dat u zelf kunt downloaden en op uw computer kunt installeren. Hier wordt echter niet nadrukkelijk op gewezen.
 

Eenvoudig boekhouden en factureren

Snelstart

maakt slimme, simpele en solide software voor uw administratie. Wat levert dat op? Tijdwinst voor u en een optimale samenwerking met ons.

Elke ondernemer kan hiermee zelf zijn financiële administratie bijhouden en factureren. Kortom, met SnelStart gaat u flink besparen. Wie wil dat nou niet?
U kunt deze software eenvoudig via ons kantoor bestellen.
Doordat u met SnelStart automatiseert krijgt u niet alleen grip op uw cijfers, maar kunt u ook besparen op de kosten. Op de afgesproken tijd stuurt of e-mailt u de ingevoerde gegevens naar ons.
Veel accountants voeren uw administratie opnieuw handmatig in. Dat is dubbel werk. Wij doen dit niet. U werkt verder in uw administratie terwijl wij uw gegevens controleren en zo nodig corrigeren met SnelStart. Na de controle worden de wijzigingen van ons in uw administratie automatisch doorgevoerd.
Om te voorkomen dat u de gecontroleerde gegevens per ongeluk zou kunnen wijzigen, zijn deze gegevens hiervoor geblokkeerd.

Uiteraard werken wij op dezelfde wijze met andere softwarepakketten, maar deze zijn aanmerkelijk duurder

Belastingaangifte


Als de tijd weer is gekomen voor de jaarlijkse belastingaangifte wachten veel mensen tot het laatste moment met het invullen van alle formulieren.

Ze hebben geen zin in lange avonden met onbegrijpelijke termen en zoeken naar gegevens.
De Belastingdienst zegt dan wel dat ze het makkelijker maken, maar leuk wordt het toch echt nooit.

Als je ruim voor de deadline begint met het invullen van de formulieren heb je de tijd om alles nog eens rustig te overdenken en dingen na te zoeken als dat nodig mocht zijn.
Zo raak je niet in de stress en hik je er niet meer weken tegenaan.

Wanneer je door omstandigheden je aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting niet op tijd kunt indienen, is er een mogelijkheid om uitstel van aangifte aan het belastingkantoor te vragen. Dat moet wel doen vóór de uiterste inleverdatum.
Belastingconsulenten zoals wij kunnen overigens uitstel krijgen volgens een speciale regeling: de Uitstelregeling voor belastingconsulenten.

Als uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet op tijd bij de Belastingdienst binnen is, kunt u een boete krijgen (verzuimboete). Bent u te laat, dan krijgt u eerst een herinnering. Als u dan nog geen aangifte doet, krijgt u een aanmaning. In de aanmaning staat een nieuwe termijn waarbinnen u de aangifte moet insturen. Als uw aangifte na die termijn binnenkomt, krijgt u een verzuimboete omdat u niet op tijd aangifte hebt gedaan.

Als u helemaal geen aangifte instuurt, ontvangt u een ambtshalve aanslag. In dat geval maakt de Belastingdienst een schatting van het bedrag waarover de belasting wordt berekend. Ook krijgt u een verzuimboete, omdat u geen aangifte hebt gedaan.

De hoogte van de verzuimboete is € 2.460 als u niet (op tijd) verzoekt om toezending van een aangifte en € 226 als u de aangifte niet (of niet op tijd) instuurt. De boete kan oplopen tot € 984 als u tweemaal achtereen verzuimt en tot € 4.920 als u nog vaker verzuimt.

De boete voor een eerste verzuim is € 2.460. In bijzondere gevallen kan de boete hoger worden, tot maximaal € 4.920. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u vaker, of met opzet, geen aangifte doet.

 
 

ICE:

ICE (afkorting voor In Case of Emergency) is een in 2005 gestart initiatief om bezitters van een mobiele telefoon ertoe te bewegen telefoonnummers (en adressen) in het telefoonboek van hun telefoontoestel onder de naam ICE op te slaan.

De hulpverleners kunnen die nummers dan direct bellen als de eigenaar in een ongeluk betrokken raakt.
Daarmee kan men voorkomen dat hulpverleners kostbare tijd verliezen met het identificeren van slachtoffers, met het zoeken met wie er contact moet worden opgenomen indien iemand ernstig gewond is en er niet met het slachtoffer gecommuniceerd kan worden, of met het inwinnen van essentiële medische informatie.
Als iemand wil dat er met meerdere personen contact wordt opgenomen, kan men meerdere ICE-nummers in het toestel zetten. Daarvoor kunnen codes als ICE1, ICE2, ICE3 gebruikt worden.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu